Το Κτηματομεσιτικό γραφείο «GREECE HOME INVEST», παρέχει απόλυτη ασφάλεια σε όλη τη διαδικασία της αγοραπωλησίας, συνοδεύει τον πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμβολαιογραφικών πράξεων με τα ακίνητα και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες και εγκαταστάσεις της ελληνικής κτηματαγοράς για την πώληση, αγορά και ενοίκιο ακινήτων,

- διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους ιδιοκτήτες, πελάτες, κλπ.

- συμβουλές σε όλα τα θέματα, που προκύπτουν από την διαδικασία αγοραπωλησίας,

- νομική, και οικονομική υποστήριξη, καθώς και τη συμβολαιογραφική συνοδεία στις πράξεις αγοραπωλησίας,

- μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα.

Αναζήτηση

.