Το κτηματομεσιτικό γραφείο GREECE HOME INVEST, παρέχει απόλυτη ασφάλεια σε όλη τη διαδικασία της αγοραπωλησίας, 

συνοδεύει τον πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμβολαιογραφικών πράξεων με τα ακίνητα και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • – κανονισμός της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με τους ιδιοκτήτες, πελάτες, κ.α.,
  • – παρέχει λύσεις και ενημέρωση σε όλα τα θέματα, που προκύπτουν από την διαδικασία αγοραπωλησίας,
  • – παρέχει την νομική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και τη συμβολαιογραφική συνοδεία στις πράξεις αγοραπωλησίας,
  • – βοήθεια στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα,
  • – βοήθεια για την απόκτηση δανείου,
  • – μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα,
  • – κατασκευαστικές εργασίες, ανακαινίσεις, επισκευές .

 

Στάδια  της αγοράς ακινήτου:

– Προεπιλογή ακινήτων

– Επίσκεψη ακινήτων

– Νομικός έλεγχος

– Κράτηση με προκαταβολή

– Τεχνικός έλεγχος και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πώληση ακινήτου

– Υπογραφή προσύμφωνου (εφόσον επιθυμείτε)

– Καταβολή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

– Σύναψη του Συμβολαίου της αγοραπωλησίας